2018 m. vasario 20 d.
 
Apie leidyklą
Anonsai
Naujienos
Leidiniai
Autoriai
Partneriai


Apie knygų centrą
Paslaugos
 
Užsiprenumeruokite naujienas!
 
El. paštasKNYGŲ KATALOGAS   

Kategorija: Biografijos, monografijos, studijos


Andrej Kurkov

MAIDANO DIENORAŠTIS

Biografijos, monografijos, studijos , 2015
Ar 2013-ųjų gruodį, 2014-ųjų sausį ir vasarį galėjome įsivaizduoti tokią įvykių eigą? Manau, kad ne. Bent jau peržvelgdamas savo dienoraštį, nerandu nei nerimo, nei užuominų apie tai, kad būčiau nujautęs ar numatęs dabartinę padėtį. Kaip ir dauguma Ukrainos piliečių, buvau visiškai įsitraukęs į vidaus – visuomenės ir šalies – įvykius.

Originalo kalba: Vokiečių kalba
Vertėjas (-a): Austėja Merkevičiūtė
Viršelio dailininkas (-ė): Zigmas Butautis
ISBN: 978-5-415-02325-7
Puslapiai: 224
Įrišimas: Minkšti viršeliai
Czeslaw Milosz, Tomas Venclova

GRĮŽIMAI LIETUVON

Biografijos, monografijos, studijos , 2014
Knygą sudaro laiškai, rašytojų skirti vienas kitam, ir tekstai apie vienas kitą: Czesławo Miłoszo poezija, esė, laiškai, atsiminimai ir vertimai, susiję su Tomu Venclova, ir Venclovos eilėraščiai, vertimai, atgarsiai, komentarai, esė ir apžvalgos, skirtos Miłoszui.

Skaitykite ištrauką


Viršelio dailininkas (-ė): Zigmas Butautis
ISBN: 978-5-415-02356-1
Puslapiai: 304
Įrišimas: minkštas
MYLIMŲJŲ LAIŠKAI

Biografijos, monografijos, studijos , 2014
Laiškų knygą sudaro Oscaro Wilde’o, W. A. Mozarto, Napoleono Bonaparte’o, George Sand, Emily Dickinson, karalienės Viktorijos ir kitų didžių asmenybių meilės laiškai.

Skaitykite ištrauką (moterų)

Skaitykite ištrauką (vyrų)


Originalo kalba: anglų
Vertėjas (-a): M. Bogušytė, D.V. Jakutienė
Viršelio dailininkas (-ė): Živilė Adomaitytė
ISBN: 9785415023424
Puslapiai: 272
Įrišimas: minkštas
UPANIŠADOS

Biografijos, monografijos, studijos , 2013
Upanišados – seniausias indų išminties lobynas, švenčiausias Indijos dvasinės kultūros paveldas, kurį nedvejodami galime laikyti svarbiausiu Indijos įnašu į pasaulio kultūrą. O pačios Indijos paskesnė, daugiau nei dviejų tūkstantmečių religijos bei filosofijos, iš dalies ir literatūros, tradicija tiesiog stovi ant šių tekstų, žėruote žėruojančių poetinėmis alegorijomis, metaforomis, užuominomis ir vaizdingais palyginimais.

Skaitykite ištrauką


Originalo kalba: sanskrito
Vertėjas (-a): Audrius Beinorius
ISBN: 978-5-415-02338-7
Puslapiai: 344
Įrišimas: kietas
Jevgenij Kostin

ŠOLOCHOV FOREVER

Biografijos, monografijos, studijos , 2013

Костин Евгений Александрович – профессор, доктор филологических наук. Новая работа Е.Костина включает в себя расширенные варианты его статей, опубликованных в «Шолоховской энциклопедии» (М., издательский дом «Синергия», 2012) и посвященных существенным сторонам художественного мира М. Шолохова. Originalo kalba: rusų
Viršelio dailininkas (-ė): Paulius Jautakas
ISBN: 978-5-415-02319-6
Puslapiai: 256
Įrišimas: kietas
Liudmila Petruševskaja

MERGAITĖ IŠ „METROPOLIO"

Biografijos, monografijos, studijos , 2012

Garsios rusų dramaturgės, pripažintos prozininkės ir aktorės Liudmilos Petruševskajos (g. 1938) autobiografinę knygą sudaro pasakojimai apie jos šeimą ir draugus, išgyventą represijos metą, graudžius ir komiškus asmeninius nutikimus, vykusius visai nejuokingų istorinių įvykių fone. Tai knyga apie karo vaiką, kaip ir daugelį kitų, augusį gatvėje ir vaikų namuose; mergaitę, kuri iki literatūros ir meno pasaulio ėjo ne pačiu lengviausiu keliu.


Skaitykite ištrauką Originalo kalba: rusų kalba
Vertėjas (-a): Nijolė Kvaraciejūtė
Viršelio dailininkas (-ė): Monika Puzauskaitė
ISBN: 978-5-415-02227-4
Puslapiai: 184
Kazys Bobelis, Jonas Aničas

VLIK 1943-1992: LIETUVOS LAISVINIMO DARBŲ CHRONOLOGIJA

Biografijos, monografijos, studijos , 2011

VLIK’o istorija dar neparašyta. Pavieniai autoriai yra apibrėžę kai kuriuos VLIK’o veiklos aspektus, tačiau fundamentalaus apibendrinančio veikalo kol kas nėra. Ši neįprasta knyga tai VLIK’o veiklos ir darbų svarbesnės datos, kitaip – chronologija, t. y. nuoseklus įvykių išdėstymas. Knygą sudaro įvykių datos su komentarais. Kiekvienas komentaras – galima sakyti, išbaigtas pasakojimas apie susijusį su ta data Lietuvos laisvinimo darbų epizodą. Komentarai remiasi dokumentiškai patvirtinta medžiaga. Datos ir jų komentarai, nelyginant į ekraną projektuojami kino juostos kadrai, sukuria vientisą vaizdą, kuris leidžia skaitytojui išsamiau susipažinti su VLIK’o ir jam talkinusių išeivijos institucijų tarnyste Lietuvos laisvės bylai.Viršelio dailininkas (-ė): Ernestas Vinickas
ISBN: 978-5-415-022076
Puslapiai: 632
Įrišimas: kietieji viršeliai
Nojoud Ali, Delphine Minoui

MANO VARDAS NUDŽUD. MAN 10 METŲ. AŠ IŠSISKYRUSI

Biografijos, monografijos, studijos , 2010

„Mano vardas Nudžud, esu kilusi iš vieno Jemeno kaimelio. Man dešimt metų. Bent jau manau, kad tiek. Mano šalies kaimuose gimę vaikai neturi dokumentų, nes jų gimimas nėra registruojamas. Tėvai prievarta ištekino mane už triskart vyresnio vyro, su kuriuo aš patyriau daug skriaudos. Vieną rytą, išleista pirkti duonos, sėdau į autobusą ir susiradau teismo rūmus, kur vienas teisėjas maloniai sutiko mane išklausyti...“Originalo kalba: prancūzų kl.
Vertėjas (-a): Jūratė Karazijaitė
Viršelio dailininkas (-ė): Živilė Jackūnaitė-Šantarienė
Povilas Lasinskas

LEVO KARSAVINO FENOMENAS

Biografijos, monografijos, studijos , 2009

 

Levas Karsavinas (1882 – 1952) – viena ryškiausių figūrų XX a. pirmosios pusės Europos kultūros istorijoje, palikusi neišdildomą pėdsaką Lietuvos kultūriniame gyvenime. Monografijoje pirmąkart kompleksiškai tiriame šio mąstytojo kūrybinė biografija, mokslinės pažiūros, svarbiausi darbai. Knyga skiriama istorijos specialistams ir plačiam skaitytojų ratui.

Skaityti ištrauką >>
„Žinių radijo“ laidos Radijo lentyna ištrauka >>Viršelio dailininkas (-ė): Deimantė Rybakovienė
ISBN: 978-5-415-02140-6
Puslapiai: 216
Įrišimas: Kietieji viršeliai
Laima Kastanauskaitė

LIETUVOS INTELIGENTIJA MASONŲ IR PARAMASONIŠKOSE ORGANIZACIJOSE (1918 - 1940)

Biografijos, monografijos, studijos , 2008
 

Masoniškųjų organizacijų nematomoji pusė, jų paslaptys, sugebėjimai įsikūnyti priešybėje visada domino visuomenę. Apie jų istoriją, doktrinas, ritualus nemažai rašė patys masonai, rašė jų šalininkai ir priešininkai, ir nešališki mokslininkai. Vis dėlto lieka kai kurių neatskleistų šios įdomios temos pusių.Viršelio dailininkas (-ė): Ernestas Vinickas
ISBN: 978-5-415-02056-0
Puslapiai: 423
Įrišimas: Kietieji viršeliai
Jonas Aničas

DAKTARO KAZIO BOBELIO POLITINĖ BIOGRAFIJA, PIRMA KNYGA ,,TARNYSTĖ LIETUVOS LAISVĖS BYLAI“

Biografijos, monografijos, studijos , 2008Tai pirmoji dviejų dalių biografijos knyga apie žymaus Lietuvos politiko, rezistencijos sovietinei okupacijai dalyvio dr. Kazio Bobelio gyvenimą ir veiklą išeivijos politinėse organizacijose, siekiančiose Lietuvos nepriklausomybės.Viršelio dailininkas (-ė): R. Tumasonis - Adominis
ISBN: 978-5-415-02047-8
Puslapiai: 576
Įrišimas: Kietieji viršeliai
Jonas Aničas

JONAS IR MARTYNAS YČAI

Biografijos, monografijos, studijos , 2007

 

Mokslinė analitinė monografija apie žymiuosius biržiečius Joną ir Martyną Yčus – Lietuvos politikus, kultūros ir visuomenės veikėjus.Viršelio dailininkas (-ė): Deimantė Rybakovienė
ISBN: 978-5-415-01484-2
Puslapiai: 504
Įrišimas: Kietieji viršeliai
S. Paškevičius

SAUSIO 13-OSIOS STENOGRAMOS

Biografijos, monografijos, studijos , 2006

 

Stasio Paškevičiaus stenogramos - autentiškas dokumentas, fiksuojantis Parlamento salėje vykstančius įvykius, žmonių nuotaikas, reakcijas. Knygoje pateikiamos stenogramų faksimilės ir greta išspausdintas tekstas su rengėjų komentarais. Šių stenogramų publikavimas leis politiškai neangažuotu žvilgsniu pamatyti ir įvertinti 1991 sausio įvykius.Viršelio dailininkas (-ė): Rimantas Dichavičius
ISBN: 5-415-01843-3
Puslapiai: 133
Įrišimas: Kietas
V. Gaigalaitė

ANTANAS KLEMENTAS. LIETUVOS BAJORO IR RAŠYTOJO PORTRETAS

Biografijos, monografijos, studijos , 2005

 

Gyvai parašyta studija apie 18 a. pabaigos - 19 a. pradžios įdomią asmenybę - vengrų kilmės bajorą ir žemaičių poetą A. Klementą.Viršelio dailininkas (-ė): Ramūnas Čeponis
ISBN: 5-415-01842-5
Puslapiai: 127
Įrišimas: Minkštas
T. Sakalauskas

LIUDAS TRUIKYS

Biografijos, monografijos, studijos , 2005

 

Monografija apie žymiausią Lietuvos scenografą Liudą Truikį, įkūnijusį formų ir skambesių harmoniją, radusį konkrečius vaizduojamojo meno ir muzikos sintezės pagrindus.Viršelio dailininkas (-ė): Bronius Leonavičius
ISBN: 5-415-01825-5
Puslapiai: 181
Įrišimas: Kietas
Jonas Aničas

PULKININKAS JURGIS BOBELIS 1895- 1954

Biografijos, monografijos, studijos , 2004

 

Analitinė apybraiža apie iškilų nepriklausomos Lietuvos (1918- 1940) kariuomenės karininką pulkininką Jurgį Bobelį- talentingą, plačių interesų asmenybę, palikusią ryškius pėdsakus įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse.Viršelio dailininkas (-ė): Deimantė Rybakovienė
ISBN: 5-415-01758-5
Puslapiai: 255
Įrišimas: Kietas
Povilas Lasinskas

ISTORIJOS MOKSLAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE 1922-1940 METAIS

Biografijos, monografijos, studijos , 2004

 

Monografijoje aptariama istorijos mokslo raida Lietuvos universitete nepriklausomybės laikotarpiu - istorijos katedrų steigimas, prieškario istorikų mokslinės pažiūros ir jų palikimas.ISBN: 5-415-01714-3
Puslapiai: 324
Įrišimas: Minkštas
Pranas Kulikauskas

KELIAS Į ARCHEOLOGIJĄ

Biografijos, monografijos, studijos , 2003

 

Vieno iš profesionaliosios archeologijos pradininkų docento Prano Kulikausko atsiminimų knyga, kurioje išraiškingai ir vaizdžiai parodomas jo gyvenimo kelias nuo vaikystės Dzūkijos kaime iki Lietuvos archeologų vadovo ir mokytojo.ISBN: 5-415-01683-X
Puslapiai: 245
Įrišimas: Kietas
Vytautas Landsbergis

PUSBROLIS MOTIEJUS: KNYGA APIE STASĮ LOZORAITĮ IŠ JO LAIŠKŲ IR PASISAKYMŲ

Biografijos, monografijos, studijos , 2003

 

Leidinyje nušviečiama diplomato Stasio Lozoraičio 1988–1994 m. veikla kuriant Lietuvos valstybę bei įtvirtinant ją tarptautinėje visuomenėje.ISBN: 5-415-01627-9
Puslapiai: 421
Įrišimas: Minkštas
Gediminas Ilgūnas

STEPONAS KAIRYS

Biografijos, monografijos, studijos , 2002

 

Knyga apie 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarą, įžymų visuomenės ir valstybės veikėją, nusipelniusį inžinierių, profesorių Steponą Kairį (1879–1964).ISBN: 5-415-01664-3
Puslapiai: 454
Įrišimas: Kietas


Aktualu
Nėra

Daugiau
VAGOS grupė, Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius; Tel. +370 5 249 81 21; Faks. +370 5 249 81 22; El. paštas: info@vaga.lt