2018 m. vasario 20 d.
 
Apie leidyklą
Anonsai
Naujienos
Leidiniai
Autoriai
Partneriai


Apie knygų centrą
Paslaugos
 
Užsiprenumeruokite naujienas!
 
El. paštasKNYGŲ KATALOGAS   

Kategorija: Humanitarinė literatūra


LAOZI

Humanitarinė literatūra , 2016

Yra tokių išmintimi ir sakralumu paženklintų knygų, kuriose sukauptos pamatinės žmogaus dvasios vertybės, nulėmusios civilizacijų raidos kelius. Tai lyg išminties vulkanai, intelektine ir dvasine energija tūkstantmečius maitinantys žmoniją. Kartų kartoms tai yra neišsenkanti įkvėpimo versmė, etinis kelrodis, padedantis susikurti gyvenimo ir kūrybos filosofiją. Tokių knygų labai nedaug. Tai – Rigveda, Upanišados, Biblija, Koranas, Lunyu, Laozi (Dao De Jing).


Vertėjas (-a): Dalia Švambarytė
ISBN: 978-5-415-02451-3
Puslapiai: 272
Įrišimas: Kieti viršeliai
Hermann Hesse

VIDINIS TURTAS

Humanitarinė literatūra , 2016

„Vidinis turtas“ – 1946 m. Nobelio premijos laureato, intelektualinių-psichologinių romanų bei orientalistinių studijų autoriaus, poeto Hermanno Hesse's (1877–1962) esė ir apybraižų rinkinys. Jame atsispindi daugelio idėjų, vėliau plėtojamų ir H. Hesse's romanuose, brendimo trajektorija ir paties rašytojo biografijos kontūrai.


Originalo kalba: Vokiečių k.
Vertėjas (-a): Zigmantas Ardickas
Viršelio dailininkas (-ė): Zigmas Butautis
ISBN: 978-5-415-02440-7
Puslapiai: 224
Įrišimas: Kieti viršeliai
Stefano Liberti

Į PIETUS NUO LAMPEDŪZOS

Humanitarinė literatūra , 2016

Pastarųjų metų tautų egzodas, kokio pasaulis neregėjo nuo Antrojo pasaulinio karo, ko gero, viena kraupiausių mūsų amžiaus tragedijų. Ir ji nėra vien žmonių kontrabanda, o ir organizuotas, sąmoningas kiekvieno pasirinkimas. Kas priverčia žmogų palikti šeimą, iškęsti alinantį karštį ar tvilkantį šaltį, badą ir ligas? Kaip nutiko, kad pasirinkimas „arba-arba“ daugeliui tapo vienintele galimybe išgyventi?


Originalo kalba: Italų k.
Vertėjas (-a): Toma Gudelytė
Viršelio dailininkas (-ė): Živilė Adomaitytė
ISBN: 978-5-415-02424-7
Puslapiai: 264
Įrišimas: Minkštas su atvartais
Jean-Paul Sartre

EGZISTENCIALIZMAS – TAI HUMANIZMAS

Humanitarinė literatūra , 2016

Jeano Paulio Sartre’o (1905–1980) veikalas Egzistencializmas – tai humanizmas  yra paskaita, kurią autorius  skaitė 1945 m. spalio 29 d.


Originalo kalba: Prancūzų k.
Vertėjas (-a): Goda Bulybenko
ISBN: 978-5-415-02429-2
Puslapiai: 88
Įrišimas: Kieti viršeliai
Henry David Thoreau

VOLDENAS, ARBA GYVENIMAS MIŠKE

Humanitarinė literatūra , 2015

VOLDENAS – ne romanas. Jam netinka tradiciniai grožinės literatūros matai. Ši knyga – tai išpažintis žmogaus, savo valia palikusio civilizuotąjį pasaulį ir dvejus metus gyvenusio atsiskyrėliu miške. Šio kūrinio pagrindiniai veikėjai – Thoreau mintys, kurias jis patiki tiems, kuriems dar gali rūpėti jų gyvenimo prasmė.Originalo kalba: Anglų k.
Vertėjas (-a): Rolandas Pavilionis
ISBN: ISBN 978-5-415-02397-4
Puslapiai: 472
Įrišimas: Kietasis viršelis
Jean-Jacques Rousseau

VISUOMENĖS SUTARTIS

Humanitarinė literatūra , 2015
Veikale Visuomenės sutartis (1762) tyrinėjama žmogaus laisvių ir pančių problema, visuomenės ir individo, valdžios ir piliečių sąveikos; kalbama apie demokratiją, kuri pakitus ir išaugus visuomenėms nebegali būti tiesioginė ir kurios, sudarę vadinamąją visuomenės sutartį, kartu su kai kuriomis asmeninėmis laisvėmis atsisakome mainais į saugesnį ir ramesnį gyvenimą.

Originalo kalba: Prancūzų k.
Vertėjas (-a): Feliksas Mackus
ISBN: 978-5-415-02390-5
Puslapiai: 176
Įrišimas: Kietasis viršelis
Henri Bergson

JUOKAS

Humanitarinė literatūra , 2014

Veikale Juokas (1900 m.) tyrinėjamos skirtingos fenomeno formos ir pati esencija: šmaikštumo ir sąmojo, žmoniškumo ir nejautrumo, absurdiškosios juoko logikos kategorijos bei jų sąsajos, socialinių juoko prasmių paieška.

Skaitykite ištrauką


Originalo kalba: prancūzų
Vertėjas (-a): Goda Bulybenko
ISBN: 978-5-415-02357-8
Puslapiai: 152
Įrišimas: kietas
José Ortega y Gasset

MASIŲ SUKILIMAS

Humanitarinė literatūra , 2013
Viena įtakingiausių XX a. knygų laikomas „Masių sukilimas“, aprašantis dvasinio ir mentalinio skurdo liūne skęstančios Vakarų Europos bei vis didėjančio chaoso viziją, atnešė autoriui tarptautinę šlovę.

Skaitykite ištrauką


Originalo kalba: ispanų
Vertėjas (-a): Elena Treinienė
ISBN: 978-5-415-02334-9
Puslapiai: 224
Įrišimas: kietas
Friedrich Nietzsche

STABŲ SAULĖLYDIS, ARBA KAIP FILOSOFUOJAMA KŪJU

Humanitarinė literatūra , 2012
Vienas svariausių „nemalonių tiesų filosofo“ – Friedricho Nietzsche’s (1844–1900) veikalų „Stabų saulėlydis“ yra ne tik gyvojo mąstymo, bet ir gyvosios kalbos šedevras, niūrokai, bet skaisčiai nušviečiantis dabartinės Vakarų žmonijos kraštovaizdį ir griaunantis visuotinai įtikėtus stabus.

Originalo kalba: vokiečių k.
Vertėjas (-a): Arvydas Šliogeris
ISBN: 978-5-415-02254-0
Puslapiai: 160
Erasmi Roterodami

PAGIRIAMASIS ŽODIS KVAILYBEI

Humanitarinė literatūra , 2011

Geriausiai žinoma Erazmo Roterdamiečio (1469–1536) knyga – filosofinė satyra „Pagiriamasis žodis kvailybei“, sukurta 1509 metais paskatinus Tomui Morui. Vienas garsiausių XV–XVI amžiaus humanistų, filosofas ir teologijos mokslų daktaras Erazmas Roterdamietis, gyvenęs ir dirbęs daugelyje Europos vietų, žinomiausiame savo veikale nagrinėja humanizmo, pacifizmo ir gyvenimo dialektikos temas; kritikuoja dvasinį ribotumą, aukština žmogaus protą ir gina asmenybės laisvę.Originalo kalba: lotynų k.
Vertėjas (-a): Merkelis Račkauskas
ISBN: 978-5-415-02211-3
Puslapiai: 224
Įrišimas: kietieji viršeliai
Gustave Le Bon

MINIOS PSICHOLOGIJA

Humanitarinė literatūra , 2011


Žymaus prancūzų mokslininko Gustave Le Bon (1841–1931) „Minios psichologija“ – tai pirmą kartą lietuvių kalba išleidžiamas veikalas, kuris, anot šių laikų mokslininkų, negali būti griežtai priskirtas kuriai nors kategorijai, nes jis yra psichologinis, sociologinis, istorinis, filosofinis, politinis ir netgi literatūrinis kūrinys. Autoriaus įžvalgos apie minios fenomeną, jos galią bei destruktyvumą ir šiandien išlieka itin aktualios.Originalo kalba: prancūzų k.
Vertėjas (-a): Nomeda Hofertaitė
ISBN: 978-5-415-02200-7
Puslapiai: 200
Įrišimas: kietieji viršeliai
Julien Offray de la Mettrie

ŽMOGUS-MAŠINA

Humanitarinė literatūra , 2011


Žinomo prancūzų mokslininko, filosofo, ateisto Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) garsiausiame veikale „Žmogus-mašina“ neigiamas sielos ir kūno dualizmas, pristatoma žmogaus, veikiančio kaip fizinis mechanizmas, metafora.Originalo kalba: prancūzų kl.
Vertėjas (-a): Petras Račius
ISBN: 978-5-415-02198-7
Puslapiai: 112
Įrišimas: kietieji viršeliai
Thomas More

UTOPIJA

Humanitarinė literatūra , 2010

Thomas More (1478–1535) „Utopija“ – tai vienas reikšmingiausių humanizmo epochos veikalų, kurio idėjos tebėra įdomios ir šiandien įgauna naujų prasmių. Antrasis atnaujintas leidyklos VAGA knygos leidimas supažindins skaitytojus su tobulos visuomenės ir santvarkos ideologija bei pakurstys susimąstyti, kaip skirtingais istorijos laikmečiais vadinamosios utopinės idėjos keitė raiškos formas. Naujajam „Utopijos“ leidimui straipsnį parengė prof. filosofijos dr. Gintautas Mažeikis.Originalo kalba: lotynų kl.
Vertėjas (-a): Leonas Valkūnas
Puslapiai: 192
Įrišimas: kietieji viršeliai
Władysław Tatarkiewicz

ŠEŠIŲ SĄVOKŲ ISTORIJA

Humanitarinė literatūra , 2007

 

Žymaus lenkų filosofo, estetiko ir menotyros istoriko, Vilniaus universiteto filosofijos profesoriaus (1919-1921) studija. Tai estetikos sąvokų ir teorijų istorija, svarbiausios estetikos kategorijos (grožis, gėris, tiesa, kūryba, vaizdinys, forma), analizuojamos antikos, viduramžių, naujųjų amžių ir naujausių laikų raidoje.Originalo kalba: Lenkų k.
Vertėjas (-a): Tamara Bairašauskaitė
Viršelio dailininkas (-ė): Deimantė Rybakovienė
ISBN: 978-5-415-01958-8
Puslapiai: 487
Įrišimas: Kietas
Elisabeth Ravoux-Rallo

MOTERIS CASANOVOS LAIKAIS

Humanitarinė literatūra , 2007

 

Knyga apie gražiąsias venecijietes, kuriomis žavėjosi ne tik Casanova ir jų tėvynainiai, bet ir iš kitų kraštų atvykę keliautojai.

Vertimą rėmė Europos Sąjungos programa „Culture“.Originalo kalba: LA FEMME AU TEMPS DE CASANOVA
Vertėjas (-a): Irina Mikalkevičienė
Viršelio dailininkas (-ė): Deimantė Rybakovienė
ISBN: 978-5-415-01947-2
Puslapiai: 288
Įrišimas: Kietas
Klaus Berthel, Teodoras Četrauskas

ATSPINDŽIAI. AR BŪNA PAS JUS PAVASARIS?

Humanitarinė literatūra , 2004

 

Ši knyga – lietuvio ir vokiečio pokalbiai apie vienos generacijos patirtį XX a. antroje pusėje Lietuvoje ir VDR, lietuvių ir vokiečių literatūros aktualijas, Frankfurto knygų mugę ir kt.ISBN: 5-415-01719-4
Puslapiai: 239
Įrišimas: Minkštas


Aktualu
Nėra

Daugiau
VAGOS grupė, Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius; Tel. +370 5 249 81 21; Faks. +370 5 249 81 22; El. paštas: info@vaga.lt